Paardenkraamkliniek - Huurneman

 is een specialist op het gebied van bevallingen bij paarden en de zorg die hierbij komt kijken voor merrie en veulen.

Hebt u nog vragen: zie telefoonnummers in het schrijven hieronder.

Aan alle relaties van
Paardenkraamkliniek Huurneman

Groenlo, 5 januari 2020

Betreft: Nieuwe opzet activiteiten Paardenkraamkliniek Huurneman, Lucatoni B.V. niet meer betrokken.

Geachte relatie, mijnheer, mevrouw,

Hierbij wil ik u informeren over de nieuwe opzet van de activiteiten van Paardenkraamkliniek Huurneman. Per 1 januari 2020 zal Lucatoni B.V. niet langer bij de activiteiten van Paardenkraamkliniek Huurneman betrokken zijn. Klanten die aan het eind van vorig jaar een paard bij ons gestald hadden zijn reeds eerder geïnformeerd. Graag wil ik u door middel van deze brief nader op de hoogte stellen.

Vanaf begin vorig jaar is Marja Wolters enthousiast begonnen om samen met Jan Huurneman het bedrijf te ontwikkelen tot een toekomstbestendig paardenbedrijf. Er zijn mooie plannen gemaakt en inmiddels heeft het bedrijf ook een zichtbare gedaantewisseling ondergaan. Toch moet ik concluderen dat de uitvoering van de plannen zoals we die voor ogen had niet gerealiseerd kon worden. Dit heeft tot het besluit geleid om de activiteiten onder verantwoordelijkheid van Lucatoni B.V. te beeïndigen.

Met pijn in het hart hebben wij inmiddels op 31 december jl. afscheid genomen van Marja Wolters, zij heeft met ingang van het nieuwe jaar gekozen voor een nieuwe uitdaging. Voor ons was Marja een prima vakvrouw en een fijne collega en voor velen van u was zij inmiddels een betrouwbaar aanspreekpunt geworden.

Gelukkig kunnen wij u inmiddels melden dat de kernactiviteiten van het bedrijf het komend seizoen zullen worden voortgezet, zij het op een andere wijze ingevuld dan voorheen:

  1. Met Annemarie Kroekenstoel van Diergeneeskundig Centrum Bekenland is overeenstemming bereikt over voortzetting van hun activiteiten op de huidige locatie. Naast de kliniek krijgt Annemarie een aantal nieuwe stallen tot haar beschikking om in de behoefte aan kort-verblijf-stalling te voorzien. Voor verdere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Annemarie, tel. 06-22 21 19 58 / 0545 – 481666
  2. Corine Giesen – Wielheesen, voor velen van u ook geen onbekende, heeft aangegeven de praktijk voor de begeleiding bij de geboorte van veulens zelfstandig voort te willen zetten. Ook zij krijgt de beschikking over een aantal nieuwe ruime stallen. Afgesproken is dat Jan Huurneman haar zal helpen bij de opzet. Voor verdere informatie kunt u rechtstreeks contact opnemen met Corine, tel. 06-10 01 88 33;
  3. Tenslotte zal Jan Huurneman de merriestal en de opfokstal voor jonge paarden De merriestal is bestemd voor de stalling van zijn eigen merries maar in de opfokstal zal hij ook jonge paarden van 3en stallen. Voor verdere informatie met betrekking tot de opfok van jonge paarden kunt u rechtstreeks contact opnemen met Jan, tel. 06-57 80 25 36

Eén en ander betekent dat per 1 januari 2020 Lucatoni B.V. niet meer betrokken is bij de exploitatie van Paardenkraamkliniek Huurneman en dat de activiteiten zoals boven omschreven vanaf diezelfde datum voor rekening en verantwoordelijkheid zijn van resp. Annemarie Kroekenstoel/Diergeneeskundig Centrum Bekenland, Corine Giesen – Wielheesen en Jan Huurneman.

Hoewel ik het spijtig vind dat wij onze oorspronkelijke plannen niet verder tot uitvoering kunnen brengen denk ik dat met de invulling zoals die nu gestalte krijgt er op een goede manier in een belangrijke behoefte wordt voorzien. Ik wens Annemarie, Corine en Jan veel succes toe en ik dank u voor het gestelde vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

LUCATONI B.V. / Paardenkraamkliniek Huurneman

Annemarie / DC Bekenland, tel. 06-22 21 19 58 / 0545 – 481666
Corine voor begeleiding bij bevalling, tel. 06-10 01 88 33
Jan voor opfok jonge paarden, tel. 06-57 80 25 36